Yucca Schidigera rostlinný přípravek do krmných směsí

Publikováno: 20.01.2022


Yucca Schidigera rostlinný přípravek do krmných směsí

Yucca Schidigera herbal formulation for feeds mixtures

Tyl, L., KONFIRM, spol.s.r.o Brno

ltyl@konfirm.cz

Summary

Yucca schidigera is a universal herbal preparation for animal feeding in feed mixtures. It has been on our market for 25 years and is still in demand from breeders of both livestock and pets.

Key words: Yucca schidigera, feed adiditivum, feed mixture

 

Souhrn

Yucca schidigera je univerzální rostlinný přípravek do krmných směsí pro zvířata. Na našem trhu je již 25 let a je stále žádaný chovatelem hospodářských a domácích zvířat včetně zvířat chovaných v zájmových chovech.

Klíčová slova: Yucca schidigera, krmný doplňek, krmná směs

 

Úvod

Krmný přípravek z rostliny Yucca Schidigera se používá do krmných směsí jako deodoráza již 25 let pro zlepšení zdravotního stavu zvířat a mikroklima ve stájích pro ustájení zvířat.

Yucca Shidigera pochází ze střední Ameriky - oblasti Mexika. Je to jediný druh z rodu Yucca s vysokým obsahem chlorofylu, enzymů, vitamínů, minerálů a saponinů, které mají pozitivní vliv na organismus lidí i zvířat. Nejčastěji se využívá kořen, kmen a listy rozemleté na jemný pudrovitý prášek, které se dále suší na slunci a balí do vakuovaných pytlů zabraňujících jejímu zvlhnutí při přepravě po moři. Těží se pro vysoký obsah rostlinných saponinů, které působí v organismu živočichů jako deodorant, zlepšuje konverzi krmiva. Má protizánětlivé účinky, podporuje hojení radn, stimuluje imunitní systém, odstraňuje přebytek kyseliny močové a mléčné. Používá se při svalové únavě a bolestech, při revmatických potížích, zánětech kloubů. Podílí se na obnově střevní mikroflóry, zrychluje metabolismus, podporuje filtrační funkci ledvin.

 

Yucca Schidigera se dostala na trh jako krmný rostlinný doplněk do krmiv. Splňuje podmínky zákona č. 76/2002 Sb. O integrované prevenci a omezování znečišťování, ve znění pozdějších předpisů, pro intenzivní chovy hospodářských zvířat (IPPC - BAT). V provozních podmínkách stájí pro chov prasat a drůbeže byl ověřen její účinek na snižování koncentrace amoniaku. Po dosažení certifikátu BAT následně probíhaly další experimenty v chovech dalších druhů hospodářských a domácích zvířat včetně chovů zájmových druhů zvířat. V chovech krůty byla porovnána účinnost v extenzivním výběhovém odchovu a odchovu v uzavřených halách. Její účinnost byla ověřena i u sportovních koní s výcvikem v parkurovém skákání.

 

Materiál a metodika

Yucca schidigera pod obchodním názvem MEX YUCCA DRY byla v České republice poprvé testována již v roce 1996 v provozních podmínkách chovu pro výkrm prasat ve stáji IBO s kapacitou 800 prasat, bezstelivovým ustájením na částečně zaroštované podlaze, kde 1/3 podlahy ve skupinových kotcích byla tvořena ocelovými rošty s mokrou technologií krmení.

Dále byly vlastnosti Yuccy Schidigery sledovány na Slovenské poľnohospodárske univerzitě Nitře a Univerzitě veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košicích. V rámci řešení vědeckovýzkumných diplomových a doktorandských prací zaměřených do oblasti výživy zvířat byly realizovány pokusy na ovcích a na chovu králíků, zaměřené na sledování reprodukčních ukazatelů.

 

Výsledky a jejich diskuze

Pozitivní vliv zkrmování yuccy v chovu pro výkrm prasat se projevil zejména v podzimním a zimním období s převládajícími mlhami a deštivými dny, kdy bylo ve stájovém prostoru obtížné udržet optimální mikroklimatické podmínky včetně výměny vzduchu větráním. Při použití yuccy došlo k výraznému zlepšení mikroklima ve stáji, snížení koncentrace amoniaku v ovzduší stáje. U prasat došlo ke zlepšení zdravotního stavu, snížila se frekvence výskytu klinických příznaků respiračních onemocnění (kašle) s následným zvýšením průměrných denních přírůstků živé hmotnosti u turnusů probíhajících v přechodném podzimním a chladném zimním makroklimatickém období. Z výše uvedeného je zřejmé, že přípravek MEX Yucca Dry přidaný do krmné směsi pro výkrm prasat výrazně omezil resp. v některých případech dokonce eliminoval problémy způsobené s nerovnoměrným provětráváním prostor pro ustájení prasat. Dále bylo zjištěno, že kejda v podroštových prostorech nevytváří pevnou krustu, což zlepšuje podmínky pro její manipulaci při vypouštění z podroštových prostor a usnadňuje její vyvážení fekálními vozy na pole. To potvrdilo informaci z příbalového letáku dodavatele, že Yucca Schidigera napomáhá ztekucení kejdy a tím usnadní manipulaci v podroštových prostorách bez nutnosti ředění vodou, v důsledku čehož nedojde ke zvýšení objemu vyvážené kejdy s následným snížením nákladů na vývoz na pole.

U sportovních koní s výcvikem v parkurovém skákání byly u koní, kterým byla do krmné dávky přidávána Yucca schidigera, vidět markantní rozdíly ve zlepšení kvality osrstění a kopyt včetně pozitivního účinku na klouby.

Zařazení Yuccy Schidigery do krmných směsí určených pro ovce a králíky došlo ke zlepšení kvality ovariálních vajíček u ovcí a zvýšení živé hmotnosti ve výkrmu králíků.

Dále se zařazení yuccy projevilo ve zlepšení mikroklimatu v objektech pro ustájení hospodářských zvířat včetně zlepšení pracovních podmínek pro chovatele a ošetřovatele.

V neposlední řadě byly účinky Yuccy Schidigery vyzkoušeny také v chovech psů a koček. Pokusy probíhaly jednak v chovatelských stanicích pro velká plemena psů (dogy, labradoři a retrívři). Zařazení yuccy do krmných dávek mělo pozitivní vliv na zdravotní stav kloubů a zlepšení kvality srsti především u déle žijících zvířat.

 

Závěr

Zkrmování Yuccy Schidigery má všeobecný pozitivní vliv na vybrané produkční a reprodukci ukazatele většiny druhů hospodářských a domácích zvířat včetně zvířat v zájmových chovech.

 

Literatura

Literatura použitá při zpracování příspěvku je k dispozici u autora.

 

Poděkování

Autor tímto děkuje všem spolupracovníkům a kolegům, kteří pomohli při prosazení přípravku MEX YUCCA DRY obsahujícího Yuccu Schidigeru na krmivářský trh, spolupracovali při provozních pokusech v chovech při analýze vybraných zdravotních, produkčních a reprodukčních ukazatelích a měřeních stájového mikroklima (koncentrace amoniaku).

 zpět