PROVÁDÍME AUDITY

  • Neakreditované poradenské audity Vašich zavedených systémů
  • Rozdílové audity před zaváděním systémů, před certifikačním auditem nebo při přestupu na jinou normu
  • Dodavatelské audity - audity Vašich dodavatelů
  • Tréninkové interní audity pro Vaše nově vyškolené interní auditory
  • Interní audity Vaší společnosti