RSPO - ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL

Společnost kulatého stolu pro udržitelný palmový olej (RSPO) je celosvětový program pro trvale udržitelný rozvoj hospodaření s palmovým olejem a sdružuje zúčastněné strany od výrobců palmového oleje, zpracovatelů, obchodníků, maloobchodníků, bank a investorů. RSPO od roku 2004 přetváří palmový průmysl ve spolupráci s dodavatelskými řetězci, ve prospěch udržitelného palmového oleje.

RSPO zavádí 8 principů výroby udržitelného palmového oleje:

  • závazek k transparentnosti
  • dodržování platných zákonů a předpisů
  • závazek na dlouhodobou hospodářskou a finanční životaschopnost
  • použití vhodných správných praxí pěstovateli a lisovnami
  • zodpovědnost za životní prostředí a zachování přírodních zdrojů a biodiverzity
  • zodpovědná pozornost zaměstnancům, osobám a společnostem dotknutých pěstovateli a lisovnami
  • zodpovědný rozvoj nové výsadby
  • závazek neustálého zlepšování

Rozlišujeme RSPO standard pro produkci udržitelného palmového oleje a RSPO standard pro certifikaci dodavatelského řetězce.

RSPO zahrnuje tři modely:

IP Identity Preserved/ Zajištění identity

SG Segregation/ Segregace

MB Mass Balance/ Hmotnostní bilance

Hlavním cílem RSPO je podpora růstu a využití udržitelného palmového oleje prostřednictvím kooperace v rámci dodavatelského řetězce a otevřeného dialogu mezi zainteresovanými stranami.

RSPO změní trhy, aby se udržitelný palmový olej stal normou.