BRC FOOD - GLOBAL STANDARD FOR FOOD SAFETY

Norma BRC Global Standard for Food Safety (GS) - BRC Globální norma pro bezpečnost potravin je norma vysokého hygienického standardu a správné provozní praxe určená pro potravinářské. Obecně se používá zkratka BRC Food (BRC je zkratka autora normy - British Retail Consortium).

Norma je schválená Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI), stojí tedy na stejné úrovni jako normy IFS Food a FSSC 22000.

Certifikaci dle této normy je obvykle vyžadována některými obchodními řetězci.

Požadavky normy přísně poukazují na dodržení národní legislativy a požadavků státních dozorových orgánů, jejichž stanoviska jsou nedílnou součástí závěrečné zprávy z auditu BRC Food. Velký důraz je kladen na správnou výrobní a hygienickou praxi.

Požadavky normy BRC Food lze zavádět postupnými kroky a průběžně jej prověřovat neakreditovanými certifikacemi, které odráží specifické podmínky potravinářské výroby, nebo přímo přikročit k akreditované certifikaci.

Společnost KONFIRM, spol. s r.o. provádí poradenské audity dle požadavků normy BRC Food. Tyto audity jsou určeny pro společnosti, které zamýšlejí implementaci normy BRC Food a potřebují tzv. "odrazový můstek" pro nastínění všech problematických míst implementace mezinárodní normy. Ve výsledné zprávě z auditu jsou uvedeny všechny požadavky normy, hodnocení jejich splnění ze strany zákazníka a návrhy, jak docílit plné shody s požadavky normy.

Poradenský audit je možné provést také těsně před certifikačním auditem pro odstranění drobných odchylek a ušetření finančních prostředků za následný opakovaný audit ze strany certifikační společnosti.

Pracovník společnosti KONFIRM, spol. s r.o. také působí jako certifikační auditor společnosti Bureau Veritas Czech Republic, s.r.o.