IFS LOGISTICS

Obchodníci a výrobci mají společný zájem na dosažení transparentnosti v celém dodavatelském řetězci. Norma IFS Food pro potravinářské výrobky pod privátní značkou byla vytvořena v roce 2003 a výrobci již byli auditováni. Chyběla zde však srovnatelná norma pro poskytovatele logistických služeb, přestože stále více legislativních požadavků se této sféry dotýká. Nové požadavky EU na sledovatelnost ještě tento vývoj urychlí. IFS Management GmbH společně s experty tak vytvořili normu IFS Logistics s cílem zabránit zahlcení výrobců extrémně odlišnými požadavky.

Cílem této normy je vyplnit mezeru mezi výrobou a prodejem a umožnění monitorování celého dodavatelského řetězce.

IFS Logistics je aplikovatelná na potravinářské i nepotravinářské výrobky a pokrývá všechny aktivity logistiky jako: dopravu, skladování, distribuci, nakládku/vykládku atd. je použitelná pro všechny typy logistiky - silniční, železniční nebo lodní; chlazenou/nechlazenou.

Norma IFS Logistics zavádí nové požadavky týkající se zaměření na zákazníka, specifických požadavků v případě zmrazení a/nebo rozmrazení výrobku, požadavky na zařízení, odvolání a stažení výrobku z trhu a požadavky na řízení incidentů.

Společnost KONFIRM, spol. s r.o. provádí poradenské audity dle požadavků normy IFS Logistics. Tyto audity jsou určeny pro společnosti, které zamýšlejí implementaci normy IFS Logistics a potřebují tzv. "odrazový můstek" pro nastínění všech problematických míst implementace mezinárodní normy. Ve výsledné zprávě z auditu jsou uvedeny všechny požadavky normy, hodnocení jejich splnění ze strany zákazníka a návrhy jak docílit plné shody s požadavky normy.

Poradenský audit je možné provést také těsně před certifikačním auditem pro odstranění drobných odchylek a ušetření finančních prostředků za následný opakovaný audit ze strany certifikační společnosti.

Pracovník společnosti KONFIRM, spol. s r.o. také působí jako certifikační auditor společnosti Bureau Veritas Czech Republic, s.r.o.