BRC GLOBAL STANDARD FOR STORAGE AND DISTRIBUTION

Plnění požadavků normy BRC Global Standard for Storage and Distribution - Globální norma pro skladování a distribuci zajišťuje, že v jakékoliv organizaci zapojené do skladování a/nebo distribuce zboží jsou vytvořeny, zavedeny a dodržovány postupy správné praxe.

Společnosti zabezpečující skladování a distribuci mohou žádat o certifikaci dle této normy, aby prokázaly svou schopnost udržení bezpečnosti a kvality produktu. Tato norma je vhodná jak pro společnosti skladující a/nebo distribuující potraviny, tak i spotřební zboží a obaly. Norma je aplikovatelné pro všechny formy dopravy.

Skladování a distribuce je spojovacím článkem mezi všemi fázemi dodavatelského řetězce a obchodu. Vytvoření a zavedení této normy představuje snahu o zachování bezpečnosti a kvality produktu napříč celým dodavatelským řetězcem.

Norma obsahuje oddělené moduly pro různé sektory v dodavatelském řetězci, jmenovitě skladování, distribuce, maloobchod a smluvní služby specialistů nabízené skladovacími subjekty jako jsou:

  • Inspekce/třídění produktu
  • Balení ve službě (přebalení, kompletování)
  • Kontrola množství
  • Operace chlazení/mražení/rozmražení ve službě