IFS FOOD

IFS Food je norma pro auditování bezpečnosti a kvality procesů a výrobků potravinářských společností. Norma je uznaná GFSI (Global Food Safety Initiative), stojí tak na stejné úrovni jako normy BRC Food a FSSC 22000.

Je aplikovatelná na výrobce potravin nebo společnosti, které potraviny balí. Je tedy použitelná na výrobky, které jsou "zpracovávány" nebo tam, kde je nebezpečí kontaminace výrobku během balení do prvního obalu. IFS norma je důležitá pro všechny výrobce potravin, zejména pro ty, kteří vyrábí pod privátní značkou svého zákazníka, protože norma obsahuje řadu požadavků týkajících se shody se specifikací. Vlastníkem (a tvůrcem) normy je společnost IFS Management GmbH.

Společnost KONFIRM, spol. s r.o. provádí poradenské audity dle požadavků normy IFS Food. Tyto audity jsou určeny pro společnosti, které zamýšlejí implementaci normy IFS Food a potřebují tzv. "odrazový můstek" pro nastínění všech problematických míst implementace mezinárodní normy. Ve výsledné zprávě z auditu jsou uvedeny všechny požadavky normy, hodnocení jejich splnění ze strany zákazníka a návrhy jak docílit plné shody s požadavky normy.

Poradenský audit je možné provést také těsně před certifikačním auditem pro odstranění drobných odchylek a ušetření finančních prostředků za následný opakovaný audit ze strany certifikační společnosti.

Pracovník společnosti KONFIRM, spol. s r.o. také působí jako certifikační auditor společnosti Bureau Veritas Czech Republic, s.r.o.