GLOBALG.A.P.

GLOBALGAP (Good Agriculture Practice - správná zemědělská praxe) dříve EUREPGAP je mezinárodně uznávaná norma pro zajištění bezpečnosti a kvality produktů zemědělské prvovýroby v rámci potravinového řetězce (správné zemědělské praxe).

GLOBALGAP je podporován německou organizací Food Plus GmbH jako stále více globálně uznávané schéma pro zajištění kvality produktů zemědělské prvovýroby. K vytvoření dříve platné normy EUREPGAP vedly různé případy krizí v agrárním sektoru jako např. dioxiny ve vejcích, BSE v hovězím mase atd. Norma v průběhu let nabyla velkého světového významu, a proto došlo k jejímu přejmenování. Standard pod názvem GLOBALG.A.P. známe od roku 2007.

Standard zahrnuje mj. minimalizaci agrochemických vstupů (ochranu přírody), welfare hospodářských zvířat, sledovatelnost, otevřenou komunikaci, důraz kladený na sledovatelnost a aplikaci nejlepších praktik, v rámci standardu se vytvářejí specifické sektorové požadavky, aby se zaručilo podrobnější zhodnocení, a tudíž i vyšší úroveň zajištění bezpečnosti zemědělských komodit.

K dispozici jsou moduly pro živočišnou výrobu, rostlinnou výrobu a akvakulturu. Standard je určen především podnikům uvažujících o dodávkách vypěstovaného ovoce, zeleniny, živočišné produkce či akvakultury do některých našich obchodních řetězců.