KRMEX - VÝKRM

KRMEX je počítačový program pro evidenci, sledování a vyhodnocování výkrmu prasat. Vzhledem k jeho možnosti přizpůsobit se různým strukturám chovu je účinným pomocníkem ve velkých i malých podnicích.

V KRMEXu jsou evidovány údaje o zvířatech od naskladnění přes změny během výkrmu až po prodej. Další kategorií jsou informace o nákupu a spotřebě krmiva. Volitelnou součástí je evidence ostatních nákladů souvisejících s výkrmem.

KRMEX dává k dispozici podklady pro detailní hodnocení výkonnosti a efektivnosti výkrmu, pro analýzu příčin dosahovaných výsledků a vypracovávání dlouhodobých výhledů.

Výstupní sestavy poskytují informace o okamžitém stavu výkrmu a rozbory dosahovaných výsledků podle nejrůznějších hledisek - časového, dle dodavatelů selat, použitého krmiva, jednotlivých turnusů, stájí apod. Turnusový list, měsíční vyhodnocení výkrmu, sestavy pro plánování a podklady pro podnikové účetnictví patří k nejvíce používaným výstupům.

KRMEX umožňuje sledovat různé způsoby prodeje zvířat - nákup v živém, v mase i podle systému EUROP. Na základě zařazení prodaných zvířat do jednotlivých nákupních tříd lze produkci hodnotit i z hlediska dosahované kvality masa.

KRMEX PRO je obchodní označení SW produktů řešících návaznosti na řízení krmných technologií (SCHAUER, WEDA).

Kontakt: Ing. Ladislav Tyl, ltyl@konfirm.cz, tel: +420 724 325 618