Nabízíme Vám:

1. Provádění kontroly užitkovosti dle požadavků Plemenné knihy ČR:

 • vedení plemenářské evidence
 • vystavování a ověřování potvrzení o původu plemenných kanečků a plemenných a chovných prasniček
 • měření a vážení zvířat
 • zjišťování výšky špeku a % libové svaloviny ultrazvukovým přístrojem PIGLOG
 • pořádání aukcí a hodnocení předváděných zvířat
 • testace potomstva na smluvních testačních stanicích
 • výběr budoucích matek a otců kanečků

2. Vedení firemního hybridizačního programu VEPIG.

3. Zpracování projektů šlechtitelských a hybridizačních programů a jejich realizace:

 • terénní zootechnické konzultace (rozbory a odhalování poruch reprodukce)
 • hodnocení spermatu
 • pomoc při odstraňování příčin nízké úrovně produkčních ukazatelů
 • hodnocení stájového mikroklimatu a doporučení na jeho zlepšení
 • optimalizace dalšího rozvoje chovu

4. Zpracování připařovacích plánů.

5. Bonitace a přezkušovací řízení rozmnožovacích chovů:

 • příprava stáda pro uznání rozmnožovacího chovu včetně softwarové podpory

6. Organizace prodeje a nákupu plemenných zvířat.

7. Import plemenných zvířat.

8. Organizace školení pro plemenářské a inseminační techniky.

9. Podporu zákazníků:

 • v oblasti veterinárních pomůcek a přípravků snižujících obsah amoniaku a dalších škodlivých plynů ve stájovém ovzduší a zlepšujících i zdravotní stav zvířat (Yucca Schidigera)

Kontakt: Ing. Ladislav Tyl, ltyl@konfirm.cz, tel: +420 724 325 618