NABÍZÍME ŠKOLENÍ

Na základě Vašeho přání provádíme individuální školení přímo ve Vaší společnosti, případně v našich prostorách.

Nabízíme následující okruhy školení:


Školení hygienického minima

Provádění tohoto školení je nutné pro zajištění plné shody s legislativními požadavky určenými pro provozovatele potravinářských podniků, pro podnikatele, kteří uvádějí potraviny do oběhu, ale i pro další zainteresované strany, které jsou zapojeny do potravinového řetězce. 

Aktuální standardy BRC

Poskytujeme jak školení týkající se výkladu jednotlivých požadavků, tak školení interních auditorů.

 • Global Standard for Food Safety
 • Global Standard for Consumer Products
 • Global Standard for Packaging and Packaging Materials
 • Global Standard for Storage and Distribution

Aktuální standardy IFS

Poskytujeme jak školení týkající se výkladu jednotlivých požadavků, tak školení interních auditorů.

 • IFS Food
 • IFS Logistics
 • IFS HPC

Aktuální ISO normy

Poskytujeme jak školení týkající se výkladu jednotlivých požadavků, tak školení interních auditorů.

 • ISO 9001
 • ISO 14001
 • ISO 19011
 • ISO 22000

FSSC 22000

Poskytujeme jak školení týkající se výkladu jednotlivých požadavků, tak školení interních auditorů.

Systém HACCP

Poskytujeme jak školení týkající se výkladu jednotlivých požadavků, tak školení interních auditorů.

Systém ISCC

Standard GLOBALG.A.P

Standard GMP+

Problematika označování a kontrola etiket

Jiná školení dle Vašich požadavků