Výživa prasat:

  • spolupráce s předními výživářskými odborníky a firmami zajišťující výživu a poradenství v chovu prasat
  • poradenství a konzultace v oblasti výživy prasat všech kategorií
  • řešení legislativy dle zákona č. 91/1996 Sb., O krmivech ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhlášky č. 451/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů v rámci krmivářství a výroby krmných směsí

Krmení a zoohygiena stájí:

  • poradenství v technologii krmení a ustájení prasat
  • poradenství, konzultace, návrhy řešení staveb, technologií, větrací systémy v chovu prasat s možností proměření a výpočtů kapacity stájí a jejich větrání s předními odborníky zabývající se zoohygienou