TESCO STANDARD PRO VÝROBU POTRAVIN

TESCO standard pro výrobu potravin je dokument, podle kterého jsou prováděny dodavatelské audity potravinářských společností dodávajících do obchodní sítě Tesco. Společnost TESCO prověřuje své dodavatele privátních výrobků, aby si zajistila, že jimi dodávané produkty jsou zdravotně nezávadné, legální a mají schválenou kvalitu. Zároveň prověřuje, zda pracovní podmínky zaměstnanců při výrobě potravin pro Tesco jsou v souladu s etickými požadavky a příslušnými standardy.

Tento standard je možné uplatnit v potravinářských provozech, které dodávají nebo by chtěly dodávat pro TESCO na jakémkoli stupni dodavatelského řetězce. Nevztahuje se však na balící provozy manipulující s nezpracovaným čerstvým ovocem a zeleninou. Pro tyto provozy je vytvořen TESCO standard pro balení ovoce a zeleniny

.První audit dodavatele probíhá jako tzv. "Schvalovací audit". Dle hodnocení je dodavatel buďto schválen nebo neschválen. V případě schváleného dodavatele je při následujícím auditu výrobce zařazen do skupiny podle počtu a závažnosti obdržených neshod.

Skupiny jsou následující:

  • Modrý status = Plně splňuje očekávání
  • Zelený status = Uspokojivý
  • Oranžový status = Potřebné zlepšení
  • Červený status = Neuspokojivý

Tento standard je založen na normách vysokých hygienických standardů typu Global Standard for Food Safety (BRC) a IFS určených primárně pro výrobce potravin. Obsahuje ale i řadu dalších požadavků, které nejsou v těchto hygienických standardech obsaženy.

Pokud si s požadavky Tesco standardu nebudete vědět rady, naši konzultanti Vám rádi pomohou a na audity ze strany společnosti TESCO Vás velmi dobře připraví. Samozřejmostí je nastavení takových parametrů spolupráce, které Vám budou maximálně vyhovovat.