BRC GLOBAL STANDARD FOR CONSUMER PRODUCTS

Plnění požadavků normy BRC Global Standard for Consumer Products - Globální norma pro spotřební zboží zajišťuje, že v jakékoliv organizaci vyrábějící nebo kompletující spotřební zboží jsou vytvořeny, zavedeny a dodržovány postupy správné praxe.

Společnosti vyrábějící nebo kompletující spotřební zboží mohou žádat o certifikaci dle této normy, aby prokázaly svou schopnost udržení bezpečnosti, legálnosti a kvality produktu. Požadavky normy jsou vytvořeny pro:

  • Splnění právního požadavku na prokázání shody se směrnicí EU o Obecné bezpečnosti výrobku a zajištění principu předběžné opatrnosti.
  • Zaměření se na důležitost návrhu a vyhotovení produktů ve smyslu jejich vhodnosti pro použití a bezpečnosti pro spotřebitele.
  • Jasné stanovení požadavků zákazníka na dodavatele.
  • Zaručení shody bezpečnosti, legálnosti a kvality produktu

Norma je aplikovatelná na výrobce širokého spektra hobby zboží (např. barev, nářadí, hřebíků a kladiv), domácích spotřebičů, bílého zboží, detergentů, kosmetiky a farmaceutických přípravků bez předpisu.