IFS BROKER

Další článek, který autoři norem IFS, IFS Management GmbH, pokryli, je oblast obchodování. Norma tak má zajistit, aby po certifikované výrobě (IFS Food), certifikované dopravě a skladování (IFS Logistic) byl také samotný obchod s potravinami (a obaly) na standardizované vysoké úrovni bezpečnosti a kvality. Norma IFS Broker si toto klade za svůj hlavní cíl.

IFS Broker je aplikovatelná na:

  • obchodníky s potravinami / obaly / prostředky pro péči o domácnost
  • obchodní agentury
  • importéry

Společnost KONFIRM, spol. s r.o. provádí poradenské audity dle požadavků normy IFS Broker. Tyto audity jsou určeny pro společnosti, které zamýšlejí implementaci normy IFS Broker a potřebují tzv. "odrazový můstek" pro nastínění všech problematických míst implementace mezinárodní normy. Ve výsledné zprávě z auditu jsou uvedeny všechny požadavky normy, hodnocení jejich splnění ze strany zákazníka a návrhy jak docílit plné shody s požadavky normy.

Poradenský audit je možné provést také těsně před certifikačním auditem pro odstranění drobných odchylek a ušetření finančních prostředků za následný opakovaný audit ze strany certifikační společnosti.

Pracovník společnosti KONFIRM, spol. s r.o. také působí jako certifikační auditor společnosti Bureau Veritas Czech Republic, s.r.o.