POČÍTAČOVÝ PROGRAM PRO VEDENÍ REGISTRU PRASAT V HOSPODÁŘSTVÍ A ZASÍLÁNÍ MĚSÍČNÍCH HLÁŠENÍ PRO CENTRÁLNÍ EVIDENCI

Program HlasCE je samostatným počítačovým programem, který ve spojení s počítačovými programy pro chovy prasat MIKROREP, PLEMEX a KRMEX v elektronické podobě zabezpečuje vytváření schválených měsíčních Hlášení a vedení Registru prasat v Hospodářství pro Centrální evidenci.

Program HlasCE je plně přizpůsoben legislativním požadavkům České i Slovenské republiky a pro daný účel je i schválen (ČMSCH a.s. v Hradištku pod Medníkem a ŠPÚ Bratislava, CEHZ ÚPZ Žilina). Uvedený program je plně využitelný ve všech velikostech a strukturách chovu prasat, přičemž může být využíván i na farmách, které nepracují s oběma kategoriemi našich programů, tj. pro reprodukci (MIKROREP, PLEMEX) i výkrm (KRMEX), neboť data, která tak neexistují v elektronické podobě je možno snadno doeditovat, čímž vzniká předepsaný Registr a Hlášení za všechna prasata na farmě.

Kontakt: Ing. Ladislav Tyl, ltyl@konfirm.cz, tel: +420 724 325 618