BRC GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS

Norma BRC Global Standard for Packaging and Packaging materials - BRC norma pro obaly a obalový materiál. Počátek tohoto hygienického standardu pro výrobce obalů pod záštitou Britského sdružení maloobchodníků (BRC) se datuje na rok 2001, kdy se sdružení spojilo s Ústavem pro obalové materiály (IoP) a vytvořili Technickou normu pro společnosti vyrábějící obalové materiály určené pro potraviny a začala se výrazně řešit otázka ochrany zákazníků z hlediska stanovení přesných požadavků na výrobce potravinových obalů. Tato norma byla významná z hlediska standardizace hodnocení společností dodávajících potravinářské obaly pod značkou zákazníka, tedy privátní značkou. Na začátku spolupráce se Sdružení britských maloobchodníků a Ústav pro obalové materiály dohodli, že struktura obalářského průmyslu je značně rozmanitá, jak z hlediska materiálů, tak i technologie a tudíž je potřeba pravidelně požadavky v normě přezkoumávat a revidovat, aby co nejvíce vyhovovala všem uživatelům této normy tzn. výrobcům obalů i maloobchodníkům.

Standard BRC pro obaly a obalové materiály je vhodný pro:

  • výrobce potravinářských obalů
  • výrobce nepotravinářských obalů (obaly pro kosmetický průmysl a hračky nebo obaly pro dětské pleny).

Požadavky standardu Global Standard for Packaging and Packaging materials je možné zavádět postupnými kroky a průběžně je prověřovat neakreditovanými certifikacemi, které odráží specifické výrobní podmínky nebo přímo přikročit k akreditované certifikaci.