PORADENSTVÍ V OZNAČOVÁNÍ POTRAVIN

 • Vstupní revize etiket/obalů všech stávajících výrobků dle platné legislativy ČR, SR i EU
 • Průběžná kontrola a úprava etiket/obalů při změnách receptury (v případě dlouhodobé spolupráce)
 • Příprava etiket/obalů pro nové výrobky v českém jazyce dle platné legislativy ČR, SR i EU
 • Překlad etiket/obalů nových výrobků z angličtiny a němčiny
 • Ve spolupráci s jazykovými odborníky zajištění odborných překladů z jiných jazyků

K označování výrobků lze poskytnout i legislativní podporu.

Legislativní podpora

 • Vytvoření seznamu legislativy ČR, SR i EU vztahující se k činnosti klienta
 • Sledování novinek a udržování aktuálnosti legislativního seznamu
 • 1x měsíčně zaslání aktuálního seznamu elektronickou poštou
 • Sledování systému rychlého varování RASFF
 • 1x měsíčně zaslání přehledu ze systému rychlého varování

Výpočet výživových údajů

 • Pro jednotlivé výrobky i celé skupiny výrobků
 • Zajištění souhrnné zprávy