GMP + FSA CERTIFIKACE

Zkratka GMP znamená Good Manufacturing Practices - Správná výrobní praxe (SVP). Znaménko + označuje integraci se systémem HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points). Zkratka FSA znamená Feed Safety Assurance - Zajištění bezpečnosti krmiv.

Schéma GMP+ FSA zajišťuje bezpečnost krmiv pro zvířata, která dále vstupují do potravinového řetězce.

Systém zajištění kvality a bezpečnosti je uplatňován v celém sektoru výroby krmiv - od krmných surovin, přes výrobce krmiv, dopravní společnosti, až po chovatele hospodářských zvířat. Certifikace dle GMP+ FSA nedefinuje jen podmínky související s technologií na výrobu krmiv, ale také jejich uskladnění, přepravu, zaměstnance, postupy, dokumentaci atd. Obsahuje i část požadavků z HACCP a část z ISO 9001, což umožňuje sjednocení auditů - integrované audity.

V současné chvíle je GMP+ International lídrem na globálním trhu v sektoru certifikace bezpečnosti krmiv. Certifikát vystavený GMP+ poskytuje dodatečnou záruku kvality všem podnikatelům v oblasti výroby krmiv na globální úrovni.

Značka kvality GMP+ International je informací, že partneři zapojení do mezinárodního potravního řetězce zaručují spolehlivost, kvalitu, udržitelnost a bezpečnost. Znamená to, že splňují všechny lokální i nadnárodní zákonné předpisy v oblasti výroby krmiv.

Schéma GMP+ FSA je rozděleno následovně:

  • Certifikace GMP+ B1 - Certifikace je určena výrobcům a zpracovatelům krmiv, dále obchodníkům a poskytovatelům služeb v oblasti krmiv
  • Certifikace GMP+ B2 - Je určena pro výrobce krmných surovin včetně jejich skladování, prodeje a vlastní silniční dopravy (nezahrnuje premixy a kompletní krmné směsi)
  • Certifikace GMP+ B3 - Je určena pro obchodování, skladování a vlastní silniční dopravu krmiv (vlastních)
  • Certifikace GMP+ B4 - Je určena pro dopravu krmiv (veškerá doprava)
  • Certifikace GMP+ B6 - Je určena pro pěstování krmných surovin
  • Certifikace GMP+ B8 - Je určena pro výrobu a obchod krmiv pro domácí zvířata (PET)
  • Certifikace GMP+ B10 - Je určena pro certifikaci laboratoří