KONFIRM, spol. s r.o. byla založena v roce 1993 s cílem poskytovat nezávislé poradenské a konzultační služby v oblasti managementu podniků a systému kvality. Zpočátku byla činnost společnosti zabezpečována pro zemědělské a potravinářské podniky. Od roku 1995 byla činnost rozšířena i na podniky z jiných oblastí s důrazem na systémy kvality dle standardu ISO 9000 a systémy environmentálního managementu ISO 14000. Později se společnost začala věnovat nově vznikajícím standardům (IFS, BRC, GLOBALG.A.P. a další) jak v oblasti potravinářství, tak v oblastech příbuzných.

Finanční odpovědnost - zárukou námi poskytovaných služeb je navíc pojištění odpovědnosti za případnou škodu, kterou bychom Vám způsobili výkonem naší činnosti.