FSSC 22000 - FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION MANUFACTURING

Schéma pro certifikaci systému bezpečnosti potravin pro výrobce potravin je schéma schválené Globální iniciativou pro bezpečnost potravin (GFSI). Z toho důvodu je další z možností prokázání vysoké úrovně zajištění bezpečnosti potravin na úrovni BRC a IFS norem. Je možné jej aplikovat na bezpečnost

- potravin

  • živočišné produkty podléhajících rychlé zkáze
  • rostlinné produkty podléhajících rychlé zkáze
  • výrobky s delší/dlouhou trvanlivostí
  • suroviny a složky potravin jako např. přídatné látky, vitamíny a bio-kultury

- obalových materiálů pro potraviny

- výrobu krmiv

- prvovýroby živočišných produktů (mléka, ryb, vajec, medu); chov zvířat

FSSC je založeno na řízení bezpečnosti potravin dle normy ISO 22000:2005 "Požadavky na organizaci v potravinářském řetězci" a doplněno požadavky na bezpečnost potravin v souladu s technickými specifikacemi, např. pro potraviny TS 22002-1:2010, pro obaly TS 22002-4:2013

Společnost KONFIRM, spol. s r.o. provádí poradenské audity dle požadavků schématu FSSC 22000. Tyto audity jsou určeny pro společnosti, které zamýšlejí implementaci schématu a potřebují tzv. "odrazový můstek" pro nastínění všech problematických míst implementace mezinárodní normy. Ve výsledné zprávě z auditu jsou uvedeny všechny požadavky normy, hodnocení jejich splnění ze strany zákazníka a návrhy jak docílit plné shody s požadavky normy.

Poradenský audit je možné provést také těsně před certifikačním auditem pro odstranění drobných odchylek a ušetření finančních prostředků za následný opakovaný audit ze strany certifikační společnosti.

FSSC 22000 - Food Safety System Certification Packaging

Schéma pro certifikaci systému bezpečnosti pro výrobce obalových materiálů pro potraviny vzniklo v Holandsku a řadí se mezi schémata, která jsou uznávána organizací GFSI, stejně jako standardy BRC a IFS. Jedná se o certifikační schéma pro systémy bezpečnosti při výrobě obalových materiálů pro potraviny.

Struktura standardu vychází ze základního systému podle ISO 22000. Výrobci obalů pro potravinový průmysl však musí navíc splňovat konkrétní požadavky referenčního standardu - tzv. programů nezbytných předpokladů definovaných v ISO/TS 22002-4, ve kterém jsou definovány požadavky např. na okolí závodu, čistotu prostředí, skladovací a výrobní prostory, hygienu zaměstnanců, kvalitu vzduchu apod.