PLEMEX - PLEMENÁŘSKÁ PRÁCE

PLEMEX je programovým rozšířením systému MIKROREP. Zachovává z něj jednotné obslužné prvky se stejným logickým členěním, přičemž v MIKROREPu standardně sledované události a údaje rozšiřuje o další plemenářskou evidenci. Přidává tak operativní sledování jednotlivých činností, jako je provádění odstavů, kontrola užitkovosti, prodeje na aukci, apod. Kdykoliv pak dává k dispozici podklady nezbytné pro plemenářskou práci - vrhové lístky, formuláře pro přípravu kontroly užitkovosti, hodnocení podle plemenářských indexů, aukční katalogy, potvrzení o původu, atp.

Součástí PLEMEXu je automatizované vytváření hlášení pro Ústřední evidenci v chovu prasat.

Výpočty jednotlivých indexů se provádí podle standardních postupů. Je však možné používat i vlastní hodnotící hlediska a kriteria. PLEMEX tak lze využívat i pro tvorbu a vedení libovolných podnikových hybridizačních programů.

Kontakt: Ing. Ladislav Tyl, ltyl@konfirm.cz, tel: +420 724 325 618