MIKROREP - REPRODUKCE

MIKROREP je počítačový program určený pro řízení, hodnocení a plánování reprodukčního procesu v chovech prasat. Nezbytné informace k této činnosti vycházejí z přesné evidence každé jednotlivé prasnice chované na kterékoliv úrovni chovu v rámci hybridizačních programů.

Základní vlastností MIKROREPu je jeho srozumitelnost a jednoduchost, a to i pro pracovníky, kteří se setkávají s moderními prostředky výpočetní techniky poprvé.

Aktualizace evidenčních karet zvířat, které jsou základem systému, je prováděna v logických postupech, které respektují běžnou zootechnickou činnost a každodenní evidenční a řídící práci zootechnika. MIKROREP získané informace spolehlivě eviduje, vyhodnocuje a prezentuje v přehledných a názorných sestavách.

MIKROREP je systémem velmi varibilním. Rozsah pořízení i zpracování si uživatel může zvolit sám. Kromě standardních výstupních sestav lze vytvářet také další druhy výstupů na základě konkrétních podmínek a požadavků.

MIKROREP PRO

MIKROREP PRO je nadstavba programu MIKROREP. Umožňuje komunikaci mezi řídícím počítačem systému krmného boxu pro prasnice CompIdent a programem pro evidenci a řízení chovu prasat MIKROREP. Základním cílem této komunikace je zajištění přenosu a synchronizace těch dat, která jsou evidována v obou systémech. Komunikace mezi systémy je prováděna automatizovaně. Technicky je zajišťována pomocí standardního propojení krmného počítače s PC. Produkt byl vyvinut ve spolupráci s firmou Schauer Maschinenfabrik GmbH.

Kontakt: Ing. Ladislav Tyl, ltyl@konfirm.cz, tel: +420 724 325 618