ISCC - INTERNATIONAL SUSTAINABILITY & CARBON CERTIFICATION

Jedná se o první uznané mezinárodní certifikační schéma pro biomasu a biopaliva (systém byl uznán Spolkovým úřadem pro zemědělství a potraviny - BLE a vychází ze Směrnice EP a Rady 2009/28/ES - o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů). Na našem trhu je zaveden od poloviny února 2010.

Cílem systému ISCC je doložení úspor produkce skleníkových plynů v celém výrobním a produkčním řetězci biokapalin a bioplynů oproti fosilním palivům a stanovit úspory emisí skleníkových plynů dle kritérií udržitelnosti pro biopaliva a biokapaliny.

Systém dle tohoto standardu je určen zejména pro společnosti, které:

  • jsou součástí řetězce zpracování biomasy/výroby biopaliv (prvovýrobci, výkupy, skladování, zpracovatelé, dodavatelé biopaliva, dopravci biopaliva, výrobci paliva s povinným obsahem biosložky) - týká se produkce všech druhů energeticky využitelné biomasy
  • mají zájem na ochraně hodnotných přírodních ploch a záleží jim na udržení biodiverzity a uhlíkových zásob

Naše společnost Vám nabízí:

  • poskytování poradenské činnosti při zavádění systému ISCC ve Vaší společnosti
  • příprava Vaší společnosti k certifikaci dle systému ISCC
  • proškolení zaměstnanců ze základů systému ISCC
  • konzultace stávající dokumentace a tvorba nové potřebné dokumentace pro systém ISCC
  • systém připravíme na míru právě Vaší společnosti a v čase, který potřebujete
  • zavedený systém ISCC adaptujeme na požadavky české legislativy tak, jak je vyžadováno MŽP