MSC - MARINE STEWARDSHIP COUNSIL

MSC (Marine Stewardship Counsil) standard je ekologický standard zajišťující zákazníkovi, že výrobek označený tímto logem, byl vyroben z ryb, které byly odloveny šetrně k životnímu prostředí.

MSC standard se sestává ze dvou jednotlivých standardů:

  • The MSC Fisheries Standard je ekologický standard vztahující se na rybolov volně žijících mořských ryb. Pomáhá po celém světě chránit mořské životní prostředí a zajišťuje do budoucna dostatek rybí populace. Rybolovné organizace certifikované standardem MSC musí dodržovat tři hlavní zásady (udržitelnost populace ryb, lovit s minimálním dopadem na životní prostředí a účinné řízení). Poslední revize (verze 2.0) tohoto standardu byla vydaná v říjnu 2014, s platností od 1. dubna 2015.
  • The MSC Chain of Custody Standard je standard řešící a zajišťující zpětnou dosledovatelnost rybích produktů "z lodě na talíř". Spotřebitel kupující výrobky s MSC značkou může mít jistotu, že pro rybí surovinu použitou na výrobu těchto produktů, lze dohledat její původ (lovnou oblast) a že tato surovina byla odlovena šetrně k životnímu prostředí. Poslední revize (verze 4.0) tohoto standardu byla vydaná v únoru 2015, s platností od 1. září 2015.

Po obdržení MSC certifikátu je organizaci udělen kód, který musí být uveden na certifikovaných výrobcích, aby spotřebitel měl jistotu, že si kupuje výrobek od schváleného dodavatele / výrobce. Ekoznačku může použít výrobce s platným MSC certifikátem pouze na výrobky vyrobeny ze surovin pocházejících z MSC rybolovu.