Potravinářská inspekce varuje spotřebitele před závadnými rozinkami z dovozu

21.07.2022

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) zjistila na trhu závadné rozinky označené DR.ENSA Rozinky sušené, datum minimální trvanlivosti do 04/04/2023, šarže: E02220197C, výrobce: ENCINGER SK s.r.o, Jadranská 13, 841 01 Bratislava, Slovensko.

Laboratorní rozbor v akreditované laboratoři v potravině potvrdil přítomnost minerálního oleje v množství 1460 miligramů na kilogram (mg/kg). Podle Nařízení (ES) č. 1333/2008 se však tato látka v potravinách vyskytovat nesmí.

Inspektoři SZPI uvedenou šarži potraviny odebrali v provozovně NATURAL PACK group s. r. o., 320, Starovice 693 01. Kontrolované osobě inspektoři nařídili, aby stáhla nevyhovující šarži z trhu.

SZPI doporučuje všem spotřebitelům, kteří mají danou šarži potraviny doma, aby ji nekonzumovali.

Potravinářská inspekce vložila dodatečnou informaci do evropského systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF, čímž umožní došetření a přijetí opatření v zemi výrobce potraviny.