POTRAVINÁŘSKÁ INSPEKCE ZJISTILA PŘES 600 KG POTRAVIN Z KAMBODŽE S KOKTEJLEM PESTICIDŮ VČ. ZAKÁZANÉHO CARBOFURANU

19.05.2022

Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ve spolupráci s Celním úřadem Praha - Ruzyně zjistili šest zásilek potravin rostlinného původu, u kterých laboratorní rozbor potvrdil přítomnost koktejlu až sedmi pesticidních látek v nadlimitním množství. U dvou vzorků rozbor potvrdil použití velmi silného insekticidu carbofuran, který pro své nežádoucí účinky EU od r. 2008 zakázala.

Celková hmotnost zjištěných nevyhovujících potravin je přes 641 kg.

Jedná se o následující potraviny původem z Kambodže:

RED CHILLI, označení šarže: Lot No. C030, dovozce: MN FOOD s.r.o., Ve Smečkách 604/5, Praha 110 00, Česká republika, země původu: Kambodža, velikost zásilky: 168,4 kg.

Analýza v akreditované laboratoři v potravině potvrdila přítomnost reziduí pesticidů: carbofuran v množství 0,007 miligramů na kilogram (mg/kg limit: 0,002 mg/kg), ethion v množství 0,027 mg/kg (limit: 0,01 mg/kg), triazophos v množství 0,12 mg/kg (limit: 0,01 mg/kg).

RED CHILLI, označení šarže: Lot No. 15WE, dovozce: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00, Česká republika, země původu: Kambodža, velikost zásilky: 76 kg.

Analýza v akreditované laboratoři v potravině potvrdila přítomnost reziduí pesticidů: diafenthiuron v množství 0,099 mg/kg (limit: 0,01 mg/kg), chlorfenapyr v množství 0,094 mg/kg (limit: 0,01 mg/kg).

Krapao (Holy Basil), označení šarže: Lot No. 15WED, dovozce: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00, Česká republika, země původu: Kambodža, velikost zásilky: 112 kg.

Analýza v akreditované laboratoři v potravině potvrdila přítomnost reziduí pesticidů: carbofuran v množství 0,70 mg/kg (limit: 0,02 mg/kg), carbendazim a benomylv množství 0,36 mg/kg (limit: 0,1 mg/kg), chlorfenapyr v množství 0,26 mg/kg (limit: 0,02 mg/kg), propiconazol v množství 0,27 mg/kg (limit: 0,02 mg/kg).

Red Chilli, označení šarže: Lot No: 13WE, dovozce: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00, Česká republika, země původu: Kambodža, velikost zásilky: 88 kg.

Analýza v akreditované laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické v potravině potvrdila přítomnost reziduí pesticidů: chlorfenapyr v množství 0,10 mg/kg (limit 0,01 mg/kg) a chlorfluazuron v množství 0,032 mg/kg (limit 0,01 mg/kg).

Parsley (Koriandr nať), označení šarže: Lot No: 13WE, dovozce: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00, Česká republika, země původu: Kambodža, velikost zásilky: 81 kg.

Analýza v akreditované laboratoři SZPI v potravině potvrdila přítomnost reziduí pesticidů: chlorfenapyr v množství 0,15 mg/kg (limit: 0,02 mg/kg), chlorothalonil v množství 0,55 mg/kg (limit: 0,02 mg/kg), fipronil v množství 0,093 mg/kg (limit: 0,005 mg/kg), hexaconazole v množství 0,16 mg/kg (limit: 0,02 mg/kg), lufenuron v množství 0,25 mg/kg (limit: 0,02 mg/kg), permethrin v množství 0,52 mg/kg (limit: 0,05 mg/kg), profenofos v množství 3,1 mg/kg (limit: 0,05 mg/kg).

Rambutan, označení šarže: Lot No: 13WE, dovozce: PTTAN s.r.o., Libušská 319/126, Praha 142 00, Česká republika, země původu: Kambodža, velikost zásilky: 116 kg.

Analýza v akreditované laboratoři SZPI v potravině potvrdila přítomnost reziduí pesticidů: buprofezin v množství 0,036 mg/kg (limit: 0,01 mg/kg), cypermethrin v množství 8,7 mg/kg (limit: 0,05 mg/kg), lambda cyhalothrin vč. gama cyhalothrinu v množství 0,042 mg/kg (limit: 0,01 mg/kg).

Nevyhovující šarže inspektoři SZPI nařídili stáhnout tržní sítě.

S kontrolovanými osobami zahájí Potravinářská inspekce správní řízení o uložení pokuty.

O zjištění podobného charakteru informovala SZPI v TZ dne 21. 3. 2022 a TZ dne 7. 3. 2022.

Zdroj: SZPI