SVS při společné kontrole s policisty v prodejně v areálu SAPA odhalili přes 700 kg nevyhovujících potravin

11.11.2022

Státní veterinární správa ve středu 9. 11. 2022 při kontrole ve spolupráci s Policií ČR odhalila v prodejně v areálu tržnice SAPA v Praze více než 700 kilogramů nevyhovujících živočišných produktů. Provozovna navíc nebyla registrovaná u SVS, jak jí ukládá zákon. Za nedodržení požadavků na bezpečnost potravin hrozí provozovateli pokuta až do výše 50 milionů Kč. Až do odstranění nedostatků pak nesmí zpracovávat a prodávat maso.

V prodejně a jejím zázemí zjevně docházelo k manipulaci a prodeji potravin živočišného původu ve zcela nevyhovujících podmínkách. Provozovatel nedokázal doložit původ produktů, chyběly informace o jejich datu použitelnosti či datu minimální trvanlivosti. Část potravin živočišného původu vykazovala známky kažení a zapáchala.

Veterinární inspektoři problematické potraviny znehodnotili barvou a nařídili jejich neškodné odstranění na náklady provozovatele (celkem 712 kg živočišných produktů). Jednalo se o vepřové a hovězí maso, drůbež, produkty rybolovu, vejce, krev a masné výrobky.

Provoz nevyhovoval legislativě také z hlediska stavebně-technického stavu, čistoty a údržby. Nebyla zajištěna dostatečná ochrana potravin živočišného původu před kontaminací a nebyly zde zavedeny funkční systémy správné hygienické praxe či osobní hygieny. SVS provozovateli až do doby, kdy prokáže odstranění všech zjištěných nedostatků, zakázala zpracovávat a prodávat maso a masné výrobky (kromě potravin originálně balených). O výši sankce rozhodne přestupkové řízení.

V průběhu dnešního dne pokračovala SVS v kontrolní činnosti v areálu SAPA ve spolupráci s Celní správou ČR. Zkontrolovala celkem šest subjektů a zjistila jedno méně závažné porušení předpisů.

V dosavadním průběhu letošního roku provedla SVS v areálu SAPA 28 kontrol z toho 19 v součinnosti s policisty nebo celníky. Ve 23 případech byly zjištěny a kontrolovány živočišné produkty. V šesti případech (26 % kontrol) bylo odhaleno porušení předpisů. Veterinární inspektoři na základě kontrol nařídili likvidaci bezmála dvou tun nevyhovujících potravin. Dosavadní pokuty dosáhly 700.000 Kč, některá správní řízení však nebyla dosud ukončena.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS


Zdroj: SVS