Vyšetření prokázalo zakázanou leukomalachitovou zeleň u sumečka afrického z Vietnam

21.07.2023

Státní veterinární správa (SVS) upozorňuje, že se na českém trhu objevily mražené filety sumečka afrického původem z Vietnamu, u nichž vyšetření prokázalo zakázanou látku – leukomalachitovou zeleň. Celkové množství ryb dodaných do České republiky činí přes 10 tun. Platný limit na přítomnost leukomalachitové zeleně byl v tomto případě překročen více než dvojnásobně. O případu byla ČR informována prostřednictvím systému rychlého varování (RASFF) z Německa.

Do České republiky bylo dovezeno 10 125 kg mražených filet sumečka afrického, avšak zásahem inspektorů SVS se podařilo pozastavit ve skladech 8 940 kg. Ke konečným odběratelům se tak dostalo 1 185 kg výrobku. Odběrateli jsou zejména stravovací zařízení a byli o případu informováni. V současné době probíhá stahování výrobku.

Identifikace výrobku:
Název: Mražené filety ze sumečka afrického
Šarže: B23-01904
Výrobce: Nguyen Thai Binh
Příjemce zásilky: Bidfood Czech Republic s.r.o.
Datum výroby: 02/12/2022
Datum minimální spotřeby (DMT): 01/12/2024

Malachitová zeleň a její metabolizovaná forma – leukomalachitová zeleň jsou látky zakázané pro použití u ryb určených k potravinovým účelům. Malachitová zeleň je léčivo používané proti ektoparazitům a plísňovým onemocněním ryb, je však autorizováno pouze pro akvarijní rybičky. Používání malachitové zeleně není povoleno nejen v Evropě (od roku 2000), ale ani např. v Kanadě a Spojených státech. Použití malachitové zeleně s sebou přináší řadu bezpečnostních rizik. U savců včetně člověka může mít konzumace ryb s touto látkou potenciálně karcinogenní účinky (muselo by se však jednat o velké množství) a způsobit i jiná závažná onemocnění.

Zdroj: SVS